Pro-Credit Collections - zapraszamy

Pro-Credit Collections jest spółką zajmującą się prawno-informacyjnym wsparciem biznesu. Oferujemy kompleksową obsługę prawną, doradztwo w dziedzinie windykacji i obrotu należnościami, ocenę wiarygodności przedsiębiorstw i usługi back-office.

Scoring

Wykorzystując najbardziej zaawansowane narzędzia statystyczne i ekonometryczne budujemy modele oceniające wiarygodność kontrahentów.

Outsourcing

Wsparcie backoffice obejmuje administracyjną część działalności Klienta (np. przetwarzanie dokumentacji) w tym również usługi Call Center.

Bazy danych

Na zlecenie klienta budujemy bazy danych oraz zarządzamy bazami powierzonymi przez Naszych Klientów.

IT SOLUTIONS

Nasz zespół IT realizował do tej pory międzynarodowe projekty dla banków, firm telekomunikacyjnych w Szwajcarii, Niemczech i USA: Deutsche Telekom, Credit Suisse, UBS, GE Capital, Jelmoli, Siemens