Kompleksowa usługi wsparcia procesów backoffice

Wsparcie backoffice obejmuje administracyjną część działalności Klienta i dotyczy m.in. przetwarzania i przechowywania dokumentacji, pozyskiwania i rejestracji informacji (danych) w systemach komputerowych Klienta, optymalizację działań związanych z procesem przetwarzania informacji, archiwizację przekazanych/pozyskanych informacji (danych).

Usługi Call Center

W zakresie wspierającym działania backofficowe realizowane na zlecenie Klienta obejmują m.in. pozyskiwanie, potwierdzania i weryfikację danych na zlecenie Klienta, weryfikację baz danych w trakcie wywiadów telefonicznych, obsługa zamówień i reklamacji, serwisy informacyjne jak i monitoring oraz windykację należności.

Tworzenie i zarządzanie bazami danych

Budujemy i zarządzamy w sposób profesjonalny powierzonymi nam bazami danych co obejmuje m.in. wprowadzanie informacji o klientach z rejestrów, ankiet pozyskiwanych w trakcie wywiadów, kwestionariuszy oraz innych dostępnych źródeł, prowadzenie historii relacji z klientami, uaktualnianie, uzupełnianie i eliminowanie powtarzających się danych (deduplikacja danych), segmentację baz danych wg określonych kryteriów.