Doświadczenie

Nasz zespół IT realizował również międzynarodowe projekty dla banków,firm telekomunikacyjnych w Szwajcarii, Niemczech i USA: DeutscheTelekom, CreditSuisse, UBS, GECapital, Jelmoli, Siemens;

Projekty

 • systemy zarządzania i analizy ryzyka, risk scoring management
 • automatyczne generowanie raportów na temat zdolności kredytowej Klienta
 • normalizacja, agregacja, deduplikacja oraz analiza danych w procesach wsadowych
 • integracja systemów, wielowarstwowa architektura systemu agregacji danych z różnych źródeł
 • UI/UX:tworzenie standardów GUI, usability, prototypowanie i testy Interfejsów Użytkownika
 • rozwiązania address framework automatyczne porównywanie oraz normalizację adresu lokacji wpisanego w dowolnej formie, w celu standaryzacji w bazie danych
 • współpraca przy projektowaniu architektury systemu mobilnych płatności
 • architektura, implementacja oraz wdrożenie aplikacji webowych
 • budowa i zarządzanie klastrami bazodanymi
 • consulting w zakresie poprawy wydajności oraz procesów
 • stworzenie systemu zarządzania danymi (np.dla330mlnużytkowników)
 • technologie: Java, .NET, MSSQL, Oracle, JavaScript, HTML5, JSP, ASP, XML

CTO

Jaromir Działo jest w biznesie IT od 1994: współtwórca dwóch firm R&D w Polsce, zarządzał zespołem ponad 60osób, architekt systemów IT dla banków szwajcarskich, sieci dystrybucji treści dla 95% kin w Szwajcarii oraz Hollywood 100+ serwisów webowych, pracuje z firmami z USA, UE od ponad 15lat. Założyciel 3 udanych startupów, EwangelistaUI/UX "frontendmaestro", z pasją do ergonomii, użyteczności oraz czytelnej komunikacji. Współautor patentu z dziedziny analizy semantycznej, aktywnie wspiera również środowisko open-source. Doświadczony lider: 18+ lat w zarządzaniu w międzynarodowych firmach, spędził ponad 5lat w USA, Szwajcarii, UK. Doradza oraz współpracuje z funduszami inwestycyjnymi w zakresie zarządzania i analizy ryzyka/rynku, oceny koncepcji biznesowej, potencjału globalnego, poprawy wydajności oraz procesów. Mówca, mentor, sędzia podczas konkursów startupowych. Doradza w startupach pomaga w kontaktach z zagranicznymi inwestorami.

Zespół

 • Podstawa działu IT to 10 doświadczonych deweloperów, znanych i cenionych w środowisku-publikacje w prasie branżowej, prelekcje na konferencjach informatycznych;
 • Przy większych projektach, mamy możliwość szybkiego i płynnego skalowania do 50-60 osób. Współpracujemy ze starannie dobranymi firmami zewnętrznymi i podwykonawcami;
 • Nasz zespół składa się z ludzi posiadających przekrojową wiedzę, pracujących w sposób elastyczny i na konkurencyjnych stawkach.