Budowa modeli scoringowych

Z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych tworzymy modele pozwalające ocenić wiarygodność kontrahentów.

Statystyczna ocena wiarygodności kredytowej

Tworzymy skrojone dla potrzeb Klienta narzędzia oceny wiarygodności kredytowej potencjalnych i obecnych kontrahentów.

Przygotowanie systemu oceny przedsiębiorstw na potrzeby akcji sprzedażowych

Przy użyciu zaawansowanych rozwiązań ekonometrycznych i z wykorzystaniem dostępnych baz danych opracowujemy na potrzeby Klientów systemy umożliwiające kompleksową ocenę przedsiębiorstw (MŚP) mogących być potencjalnymi odbiorcami usług naszego Klienta.

Standardowe działania sprawdzające

Przy wykorzystaniu narzędzi back-office prowadzimy działania sprawdzające na rzecz naszych Klientów, z wykorzystaniem call center i weryfikacji źródeł. Nasze usługi realizujemy tak w kraju jak i zagranicą.